Melkveebedrijf ’t Hoogeland Familie de Bie

Over Melkveebedrijf ’t Hoogeland Familie de Bie

Aan de Hogelandseweg in Werkhoven ligt melkveebedrijf ’t Hoogeland. Wij, Richard de Bie en Nicolette de Stigter en onze zoon Sebastiaan hebben hier een melkveebedrijf met 135 melkkoeien en 75 stuks jongvee. Wij zijn de 4e generatie de Bie die hier het bedrijf hebben. Wij hebben een gesloten bedrijf, dit betekend dat we geen dieren aankopen, hierdoor lukt het om onze koeien heel gezond te houden en hebben we een zeer hoge gezondheidsstatus. Dit zorgt ervoor dat de dieren oud worden en we probleemloos kunnen werken.

Rond de boerderij ligt 28 ha land waarvan 22 ha gras en 6 ha mais, daarnaast hebben we nog ca 16 ha land wat tussen de 1 en 3 km ver weg ligt, dit is vooral in gebruik voor voederwinning. In de zomer lopen de melkkoeien overdag in de wei en daarom produceren wij echte weidemelk.

Iedere 3 dagen komt de vrachtwagen van FrieslandCampina ongeveer 10000 kg melk ophalen om er allerlei lekkere zuivelproducten van te maken, zoals Kaas, yoghurt of slagroom en nog vele andere producten.

Omdat we niet voldoende land hebben om al het voer voor onze koeien te produceren werken we samen met Jos van Rooijen uit Houten, het jongvee wat ouder is dan 1 jaar staat op zijn bedrijf en vlak voor zij hun eerste kalfje krijgen komen ze weer naar ons bedrijf. Daarnaast gaat een deel van de mest van onze koeien naar zijn land en komt de mais en een gedeelte van het gras wat bij Jos op het land groeit naar ons voor de melkkoeien in de winter.

De bodemvruchtbaarheid vinden we erg belangrijk, hier begint al het leven, daarom proberen we goed voor de bodem te zorgen en zaaien we dus ook niet vele jaren achter elkaar op het zelfde perceel mais, dit zou de grond alleen maar uitputten en het bodemleven verstoren. Wij streven naar 3 jaar maisteelt en daarna 6 jaar gras, hierdoor bouwen we ook in het maisland organische stof op en zo leggen we CO2 vast.

Om de aankoop van kunstmest te beperken zijn we sinds 5 jaar een deel van het grasland gaan inzaaien met grasklaver mengsels, klaver bezit namelijk de unieke eigenschap zelf stikstof uit de lucht te kunnen halen en vast te leggen in de bodem waar het gras er ook gebruik van kan maken. Inmiddels hebben we 16 ha grasklaver wat betekend dat we 3000 kg minder kunstmest nodig hebben.

Sinds het voorjaar van 2017 hebben we 105 zonnepanelen om een gedeelte van onze energie zelf te produceren.

Bijzonderheden