Melkveebedrijf Fam. Doornenbal

Over Melkveebedrijf Fam. Doornenbal

Wij (Jan en Liesbeth) wonen met onze twee kinderen (Diko en Gijs) in Doorn. We melken ongeveer 90 koeien en hebben ca. 50 stuks jongvee.
In 1996 zijn we getrouwd en in Leersum gaan wonen. In 1998 zijn we naar Doorn verhuisd en hebben daar het ouderlijk bedrijf van Jan verder voortgezet. De boerderij is rond 1900 gebouwd en werd ook wel “De Geer” genoemd. Dit omdat het land, dat om de boerderij ligt, richting de Gooyerdijk in een geer loopt.
Per melkbeurt kunnen er 20 koeien (10 aan iedere zijde van de melkput) worden gemolken. De melk leveren we aan melkfabriek DOC in Hoogeveen. Per 1 januari 2019 gaan we aan “de Graafstroom” in Bleskensgraaf leveren omdat deze melkfabriek beter aansluit bij onze visie over streekproducten. “De Graafstroom” heeft namelijk ook streekproducten. Dit spreekt ons erg aan.
We hebben 47 ha grond in gebruik, waarvan 7 ha maisland. In de zomer lopen de melkkoeien altijd buiten. Als het buiten te warm is, dan komen ze graag naar binnen om onder de ventilatoren te gaan staan voor een stukje verkoeling. Op onze Facebookpagina kun je van alles lezen en zien over ons bedrijf.

Bijzonderheden

Wij leveren een gedeelte van de melk aan kaasmakerij Huig van de Graaf aan de Langbroekerweg in Doorn. Op dit adres verkopen Huig en Martje streekproducten zoals kaas, brie, gepasteuriseerde melk, boter en yoghurt, waar onze melk voor gebruikt wordt. We vinden het belangrijk om de burgers te kunnen zien waar de melk vandaan komt en wat er van gemaakt wordt. Daarom hebben we af en toe rondleidingen op ons bedrijf, die dan gecombineerd kunnen worden met een rondleiding bij Martje en Huig, waarbij iedereen met eigen ogen “van melk tot kaas” kan aanschouwen. Wil je meer over hun activiteiten weten? Kijk dan op hun Facebookpagina.

Maatschappij
Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Natuur
Beeldkwaliteit