Melkveebedrijf De Nacht

Over Melkveebedrijf De Nacht

Wij zijn de familie Kemp en wonen op Nachtdijk 4 in Cothen.
Hier zijn wij de 3e generatie die hier op de boerderij ‘De Nacht’ boeren.
Het is een kleinschalig bedrijf wat echt een familiebedrijf is met ongeveer 70 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Opa van 77 jaar helpt ook nog dagelijks mee op de boerderij net zoals de kinderen. . Daarnaast proberen we voor het milieu te zorgen, zo hebben wij zonnepanelen. Daarnaast is ons gas vervangen door een verbrandingskachel op hout. Het hout is afvalhout uit de Krommerijnstreek dat verwijderd wordt van dode of omgevallen bomen.
Op ons bedrijf staan we open voor burgers. Af en toe komen er mensen een dagje kijken of meehelpen op de boerderij. Ook gaan we binnenkort een wandelpad in ons weiland aanleggen. De bestrijding van onkruid in ons weiland gebeurt zo veel mogelijk pleksgewijs en handmatig, om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te reduceren. Naast gras telen wij maïs, voederbieten en veldbonen. Deze gewassen telen wij voor diversiteit in het voer en om het eiwit zoveel mogelijk zelf te telen, in plaats van extra krachtvoer. Onze melk wordt geleverd aan de Leerdammerfabriek, hier wordt er kaas van gemaakt. De koeien lopen zo veel mogelijk buiten en beschikken over een ruime stal, met borstel en ventilator. De schuren zijn goed geïsoleerd om de warmte in de zomer uit de stal te houden in de winter de warmte vast te houden. De ventilator zorgt in de zomer voor luchtcirculatie. Het afkalveren gebeurt op een zo natuurlijk mogelijke manier in een grote zandbak. Hier voelen de koeien zich op hun gemak en kunnen ze vrij bewegen. Zo proberen we een zo goed mogelijk klimaat voor de koeien en onszelf te creeren om zo met plezier ons werk te kunnen doen!

Waarom doen we mee met Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust?
We doen mee om te laten zien hoe en wat we doen. Veel burgers zijn zich daar niet meer van bewust.

Bijzonderheden

Biodiversiteit vinden wij een heel belangrijk item voor het gebied waar wij wonen en werken. Daarom hebben we knotwilgen geplant in het gebied en binnenkort wordt er een houtwal aangeplant voor zangvogels.
Zo hebben wij op de boerderij een nest jonge uilen en jaarlijks verschillende zwaluwnesten.
Op ons bouwland broeden kieviten en scholeksters.

Maatschappij
Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Mest
Beeldkwaliteit