Melkveebedrijf De Nacht

Over Melkveebedrijf De Nacht

Lid geworden in december 2019

Wij zijn Gijs en Fyjonne Kemp en samen met onze kinderen wonen en werken op boerderij ‘De Nacht’ in Cothen. Het is een kleinschalig familiebedrijf en wij zijn de 3e generatie. Onze zoon Marc hoopt in de toekomst het bedrijf op te volgen en zal daarmee de 4e generatie zijn die het bedrijf als eigendom kan noemen. Op onze boerderij houden we ongeveer 80 a 85 melkkoeien en bijbehorend jongvee. De melk wordt geleverd aan de Leerdammerfabriek waar  er kaas van wordt gemaakt.

Milieubewust en duurzaam
Wij proberen zo milieuvriendelijk en duurzaam te werken op ons bedrijf. Het dak van onze nieuwe stal ligt vol met zonnepanelen. Daarnaast is ons gas vervangen door een verbrandingskachel op hout. Het hout is afvalhout uit de Kromme Rijnstreek dat verwijderd wordt van dode of omgevallen bomen.
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te reduceren gebeurd de bestrijding van onkruid in ons weiland zo veel mogelijk pleksgewijs en handmatig. Naast gras telen wij maïs en voederbieten. Deze gewassen telen wij voor diversiteit in het voer en om in plaats van extra krachtvoer, het eiwit zoveel mogelijk zelf te telen. 

Dierwelzijn
De koeien lopen zo veel mogelijk buiten en beschikken over een ruime stal, met 2 koeienborstels en een ventilator. De schuren zijn goed geïsoleerd om de warmte in de zomer uit de stal te houden in de winter de warmte vast te houden. De ventilator zorgt in de zomer voor luchtcirculatie. Het afkalveren gebeurt op een zo natuurlijk mogelijke manier in een grote zandbak. Hier voelen de koeien zich op hun gemak en kunnen ze vrij bewegen. Zo proberen we een zo goed mogelijk klimaat voor de koeien en onszelf te creëren om zo met plezier ons werk te kunnen doen!

Waarom doen we mee met Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust?
Het is belangrijk dat mensen weten waar hun voedsel vandaan komt en daar willen we ze graag bewust van maken. We hebben een eerlijk en positief verhaal en laten dit graag zien hoe wij op ons bedrijf te werk gaan en hoe het voedsel gemaakt wordt.

Bijzonderheden

Biodiversiteit vinden wij een heel belangrijk item voor het gebied waar wij wonen en werken. Daarom hebben we knotwilgen geplant in het gebied, een houtwal aangeplant voor zangvogels en doen we aan slootkantbeheer t.b.v. diversiteit en een schone sloten.
Op de boerderij hebben wij een nestkast waar jaarlijks uilen broeden en ook nestelen er veel boeren- en huiszwaluwen op ons bedrijf. Op onze maïs- en bietenakkers zijn veel kievieten en scholeksters te vinden. Er is voldoende beschutting tussen de ruige mest en de losse grond om nesten te maken.

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Maatschappij
Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Natuur
Beeldkwaliteit