Boerderij de Vaart

Over Boerderij de Vaart

Lid geworden in december 2019

Aan de Gooyerdijk in Langbroek is boerderij “de Vaart” gevestigd, het melkveehouderij van de familie van Eck.
Op ons bedrijf zijn 150 melkkoeien en 100 stuks jongvee aanwezig. De melkkoeien worden gemolken door drie Lely melkrobots en onze melk wordt geleverd aan Leerdammer. Het voordeel van  het melken met een melkrobot is dat de koeien zelf kunnen bepalen wanneer ze gemolken willen worden. Vlak na het afkalven als de koe een hoge melkproductie heeft, kan ze dan vaker gaan.

Dierwelzijn

We besteden op verschillend punten aandacht aan het koecomfort. Onze stallen zijn goed geventileerd en ruimschoots voorzien van daglicht. De koeien liggen bij ons grotendeels in diepstrooisel boxen en in de stal hangen 4 roterende koeborstels. Daarnaast maken we gebruik van een mestrobot die meerdere keren per dag de roosters schoonmaakt zodat de koeien minder problemen met de klauwen hebben. Als het weer het toe laat en er voldoende gras staat, kunnen onze koeien de keus maken om naar de wei te gaan.
We maken veelal gebruik van onze eigen mechanisatie, zo voeren we de koeien zelf met de voerwagen. Ook de voederwinning: maaien, schudden, harken en kuilen doen we grotendeels in eigen beheer zodat we het naar ons idee op het beste moment kunnen doen.

Waarom deelnemer van Boert Bewust
Wij nemen deel aan Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust omdat we graag aan onze omgeving uitleggen en laten zien hoe wij te werk gaan op ons bedrijf. Elke stap is een bewuste stap en soms gaat hier jaren werk aan vooraf. Dat is niet altijd zichtbaar voor iedereen. Om vooruit te kijken naar de toekomst doen we regelmatig mee aan provinciale projecten.

Bijzonderheden

Ons bedrijf heeft meegedraaid in een doorontwikkeling over Duurzame Kringlooplandbouw van de Provincie Utrecht. Samen met waterschap en 9 collega melkveehouders uit Utrecht Oost werkten we een aantal jaar aan integrale aanpak om bodem, plant, dier en mest beter op elkaar af te stemmen.
Kijk voor meer informatie naar het filmpje van de eindpresentatie van ons bedrijf in dit project:

https://youtu.be/Eb1ddd3ptac

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Maatschappij
Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Natuur
Beeldkwaliteit