Boerderij de Vaart

Over Boerderij de Vaart

Aan de Gooyerdijk in Langbroek is boerderij “de Vaart” gevestigd, een melkveehouderij van de familie van Eck.
Op ons bedrijf zijn 140 melkkoeien en 70 stuks jongvee aanwezig. De melkkoeien worden gemolken in 2 aparte groepen met in iedere groep een Lely melkrobot. Het voordeel van een melk robot is dat de koeien zelf kunnen bepalen warneer ze gemolken willen worden en gaan daardoor ook vaker, vooral vlak na het afkalven als de melkproductie hoog is bij de koe. We besteden op verschillend punten aandacht aan het koecomfort, namelijk goed geventileerde stallen en voorzien van daglicht. De koeien liggen bij ons grotendeels in diepstrooisel boxen. in de stal hangen roterende koeborstels . Daarnaast maken we gebruik van een mestrobot die meerdere keren per dag de roosters schoonmaakt waardoor de koeien minder problemen met de klauwen hebben.
We maken veelal gebruik van onze eigen mechanisatie, zo voeren we de koeien zelf met de voerwagen. En ook de voederwinning maaien, schudden, harken en kuilen doen we grotendeels in eigen beheer zodat we het naar ons idee op het beste moment kunnen doen.

Bijzonderheden

We investeren veel in duurzaamheid. Op de ligboxenstal liggen daglicht panelen, hebben we veel LED-verlichting in de stallen, maken gebruik van voorkoeler en warmteterugwinning. Wil je hier meer over weten? Kom dan eens op ons bedrijf een kijkje nemen.

Maatschappij
Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Mest
Beeldkwaliteit