Boerderij de Hoogt

Over Boerderij de Hoogt

Lid geworden in december 2019

Wij zijn Ries en Yvette Vernooij.
Samen met onze kinderen Teun en Eline wonen en werken wij op het melkveebedrijf dat al enkele generaties bestaat. Ries zijn ouders, die ook op het bedrijf wonen, helpen nog dagelijks mee bij de verzorging van de koeien en kalfjes. Wij melken ongeveer 75 koeien en daarnaast hebben wij zo’n 40 stuks jongvee. De koeien worden twee keer per dag, ‘s morgens om 6.00 uur en ‘s middags om 16.30 uur gemolken in een 2×10 zij aan zij melkstal (zie foto). De melk leveren wij aan FrieslandCampina, zij maken er producten van die wereldwijd worden afgezet. FrieslandCampina stelt hoge eisen aan de melkveehouders en de geleverde melk. Wij zijn er dan ook best trots op dat wij al twee jaar op rij behoren tot de groep melkveehouders die het best scoren op duurzame ontwikkeling.
Om onze boerderij ligt 23 ha grasland. De koeien gaan in de zomermaanden minimaal 120 dagen 6 uur per dag naar buiten. Dit betekend dat wij weidegang toepassen en wij dus weidemelk leveren. Ook hebben wij nog 7 ha grasland in Cothen en huren wij 3,5 ha uiterwaarden langs de Lek van Staatsbosbeheer. In 2016 hebben wij een nieuwe stal gebouwd. Deze hebben we gebouwd volgens de maatlat duurzame veehouderij. Voor ons was uitgangspunt voor de bouw het verbeteren van het dierenwelzijn en diergezondheid.

Waarom doen we mee aan krommerijn teelt en boert bewust?
Wij willen een eerlijk beeld geven van de melkveehouderij. Wat doen we en vooral waarom doen we dat. Er is zoveel onjuiste en tegenstrijdige berichtgeving in de media over de sector. Wij proberen op deze manier de dialoog te openen en aan te gaan om mensen bewust te maken van de werkelijke situatie in de sector.

Bijzonderheden

Op deze locatie wordt al eeuwenlang “geboerd”. Tijdens de bouw van onze nieuwe stal hebben we archeologisch onderzoek laten doen.
Daarbij zijn resten van bewoning gevonden uit de late ijzertijd, romeinse tijd en vroege middeleeuwen.
Meer informatie is hier te vinden. Ook is onze boerderij terug te vinden op oude landkaarten als “de hoogt”.

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Maatschappij
Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Mest
Beeldkwaliteit